Skip to content
Increase font size Default font size Decrease font size
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
Titulinis Paslaugos Super 8 kino juost? perrašymas

Profesionalus senos 8mm kino juost? skaitmenizavimas perrašymas ? DVD pakadriui (skenuojant po vien? kadr?) ? šiuolaikin? skaitmenin? didel?s raiškos HD 1080 format?. Nedelskite ir perrašykite savo vaikyst?s prisiminimus ? šiuolaikin? HD 1080 skaitmenin? format? ateities kartoms. Išsaugokite atsiminimus. Jau galime pasi?lyti ir 2K video (2048 x 1536) format? profesionalams !

Demo 1
Demo 2
super 8 (8mm) kino juosta
Demo 3
Demo 4
Demo 5
 
Super 8 kino juosta perfilmuota ? HD 1080p (1440x1080) ir sumažinta iki web 320x240

Si?lome super 8 kino juost? perrašym? ? šiuolaikin? HD 1080p format? atliekam? skanuojant po vien? kadr? - pakadriui. Naudojame profesionali? ?rang?.

Neperfilmuojame nuo skuduro ar projekcinio ekrano su naudojant tradicin? kino projektori? ir DV kamer?

Tradicinis 8 mm kino juostos perfilmavimas turi šiuos tr?kumus:

 • D?l kino projektoriaus halogen? lepos karš?io nuken?ia kino juosta

 • Dažnai pasitaiko, kad vaizdo kokyb? yra ne geresn? nei VHS, Ži?rint yra pastebimas mirg?jimas, Vidurys yra šviesesnis, o filmo kraštai tams?s, taip vadinamas hotspot
Klaip?da 1979
Karaliau?iaus sritis 1980
super 8 (8mm) kino juosta
nekokybiško perrašymo pavydžiai

 

 • Atspindžiai nuo kino rodymo (projekcinio) ekrano išdarko vaizd?
 • Atspindžiai nuo aplinkini? daikt? išdarko vaizd?
 • Kino juostos greitis n?ra stabilus, tod?l ži?rint ?raš? pastebimi pagreit?jimai ir sul?t?jimai
 • Atspindžiai nuo aplinkini? šviesos šaltini? patenka ? kameros objektyv?
 • Pasitaiko, kad kadro kraštai yra neryšk?s, nes paprasto projektoriaus optika n?ra pakankamai gera
nekokybiškos perrašymo ?rangos optikos pavydžiai

 

Mes si?lome

Profesionali? Super 8 kino juostos perrašymo paslaug?:

 

1. Prieš skenuojant / perrašant super 8 kino juosta yra kruopš?iai valoma specialiomis priemon?mis ir technika, skirta b?tent kino juostos apdirbimui.

2. Jei reikalinga, super 8 kino juosta yra perklijuojama aukštos kokyb?s lipnia juosta.

3. Skenuojant kino juosta n?ra ?takojama karš?io, nes naudojama aukštos kokybes CRI < 95 LED šviesos technologija, d?l to kino juostos perrašymas atliekamas saugiai.

4. J?s matote piln? kino juostos kadr? (užveskite pel? ant nuotraukos apa?ioje), nes mes naudojame padidinto kino juostos kadro perk?limo technologij?

Pilno_kardo_perrašymas

5. Kino juost? kadrai skanuojami po vien?

6. N?ra jokio mirg?jimo ir kadras yra tolygiai vienodo šviesumo bei kontrasto

7. Vaizdo kokyb? 1440 x 1080 pikseli? rezoliucijos, dar žinomos kaip HD 1080. Kadangi juostos kadras yra ne pla?iaekranis 16:9 formato, o 4:3 formato, tai mes pasirinkome b?tent 1440 x 1080 rezoliucij? kuri optimaliausiai leidžia perkelti ? skaitmenin? formata super 8 kino juost?.

8. Atliekama kino juost? spalv? korekcija, auto kontrastas (užveskite pel? ant nuotraukos apa?ioje)

Autocolor

9. Atliekama kino juost? šeš?li? korekcija, auto balansas (užveskite pel? ant nuotraukos apa?ioje)

Shadow correction Shadow correction

10. Atliekamas kino juost? triukšm? pašalinimas, šiukšli? ir ?br?žim? korekcija (užveskite pel? ant nuotraukos apa?ioje)

Šiuksli? pašalinimas Šiuksli? pašalinimas

kino juostos restauracija
30 met? senumo normal8 kino juostos restauravimas

11. Rankinis kino juost? atskir? kadr? retušavimas

12. Nereikaling? ar pažeist? kino juost? kadr? pašalinimas

13. Video kodavimas (išsaugojimas) ? pasirinkt? format?, ?rašymas ? 4.7 GB laikmen? su d?žute, viršelio atspausdinimas ant DVD ir d?žut?s. Profesionalams ?rašome ? kieta diska kaip fail? sek? (file sequence).

 

Super8 ? HD 1080P Video

Užsakymo PDF forma

PDF forma užsakymo vykdymui

Juostas klijuojam su

Kokia mano kino juosta?

Mes perrašome žaliai pažym?tas kino juostas:

kino juostu tipai
Ieškau perrašyti super8mm
 
Ieškau perrašyti 8mm
 
Ieškau perrašyti 16mm
 
Ieškau perrašyti iš VHS