Skip to content
Increase font size Default font size Decrease font size
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
Titulinis Straipsniai Spalv? valdymo sprendimai Spalv? valdymo ICC profilio tikslumas

Spalv? valdymo ICC profilio tikslumas

ICC spalv? valdymo profilio tikslumas tiesiogiai priklauso nuo kalibracijos test? lentel?je esan?i? spalv? kiekio.

Kuo spalv? derini? bus daugiau - tuo tiksliau bus apskai?iuotas ir sukurtas spausdintuvo, monitoriaus ar kito ?renginio ICC profilis. Kuo spalv? derini? maiau - tuo daugiau bus remiamasi interpoliacijos ir aproksimacijos algoritmais, kitaip tariant- ICC spalv? valdymo profilio spalv? korekcijos kreiv? bus sukuriama i teorikai apskai?iuot? tak?.

1. Panagrin?kime RGB spausdintuvo ICC spalv? valdymo profil?

RGB spalv? erdv?je yra 3 spalv? kanalai:

 • Raudonas (Red)
 • alias (Green)
 • M?lynas (Blue)

Kiekvienas spalvos kanalas gali tur?ti reikmes nuo 0 iki 255 tai yra 256 reikm?s kanalui. Nor?dami apskai?iuoti RGB ?renginio spalv? valdymo profilio tikslum? reikia:

RGB ICC profilio tikslumas

 

RGB ICC Spalv? valdymo profili? tikslumo palyginimas
RGB profilis | maai spalv? derini?
RGB profilis | daug spalv? derini?
maai spalv? derini? | daug spalv? derini?
Spragtelkit pel?, kad pasididinti vaizd?
Patogiam palyginimui galima atsidaryti abi ikarto

2. Panagrin?kime CMYK spausdintuvo ICC spalv? valdymo profil?

CMYK spalv? erdv?je yra 4 spalv? kanalai:

 • Cyanas (Cyan)
 • Fuksinas (Magenta)
 • Geltona (Yellow)
 • Juoda (Black)

Kiekvienas spalvos kanalas gali tur?ti reikmes nuo 0% iki 100%, tai yra 101 reikm? kanalui. Nor?dami apskai?iuoti CMYK ?renginio spalv? valdymo profilio tikslum? reikia:

CMYK ICC profilio tikslumas

 

CMYK ICC Spalv? valdymo profili? tikslumo palyginimas
CMYK profilis | maai spalv? derini?
CMYK profilis | daug spalv? derini?
maai spalv? derini? | daug spalv? derini?
Spragtelkit pel?, kad pasididinti vaizd?
Patogiam palyginimui galima atsidaryti abi ikarto

Teorikai maksimalus ICC profilio kreiv?s tak? skai?ius (CLUT grid points) yra 33. Tai leist? sugeneruoti spalv? derini? lentel? su 35937 spalvomis. Ta?iau praktikai tai daryti neapsimoka, nes prireiktu labai daug popieriaus apie 37 A4 lap? ir laiko s?naud? test? lentel? spausdinant ir nuskaitant.

Realus spalv? valdymo profilio generacijai panaudojamas spalv? derini? kiekis yra neenkliai maesnis nei nurodyta test? lentel?se. Taip yra tod?l, kad apie 1% spalv? derini? naudojami nuskaitymo ?renginio spektrofotometro kontrolei (pozicionavimui, klaid? aptikimui, auto linearizacijai ir t.t.).