Skip to content
Increase font size Default font size Decrease font size
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
Titulinis Straipsniai Spalv? valdymo sprendimai Kiek kart? skenuoti spausdintuvo kalibracijos lenteles

Kiek kart? skenuoti spausdintuvo kalibracijos lenteles

Spausdintuvo kalibracijos lenteli? skenavimo cikl? skai?ius gali b?ti standartinis du kartai, arba papildomai skenuojama tre?i? kart?. Skirtumai aprayti emiau.

Standartinis: du skenavimai

Kiekviena spausdintuvo kalibracijos test? lentel? skenuojama du kartus, gauti duomenys yra suapvalinami. Taip ivengiama galim? deviacij?, kas lemia vienodai tolygiai perduodamus spalv? pustonius ir gradacijas.

Naudojamas paprastas matematinis suapvalinimo algoritmas. Sudedama ir gauta suma yra padalinama i nari? skai?iaus.

1 Skenavimas
2 Skenavimas
Supvalintas rezultatas
+ =
CIE L*a*b*   CIE L*a*b*   CIE L*a*b*
52.7  -52.3  33.4   52.7  -52.6  34.0   52.7  -52.45  33.7

 

Algoritmas:

  52.7 -52.3 33.4
 
+
  52.7 -52.6 34.0
 
=
1. Sudedame 114.4 -104.9 67.4
2. Padaliname i nari? sk. 2
2 2
 
=
3. Vidurkis 57.2 -52.45 33.7

Pro (weighted average): trys skenavimai

Pasirinkus skenuoti spausdintuvo kalibracijos test? lenteles tris kartus naudojamas paangesnis algoritmas, taip vadinamas (weigted average) arba pasverto suapvalinimo algoritmas. Tai yra akivaizdus pranaumas kai spausdinama ant meninio popieriaus, kurio pavirius turi reljef? - yra ne visikai lygus. Skenuojant tok? popieri? tik du kartus (standartikai) d?l popieriaus reljefo gali atsirasti deviacijos, tod?l visada rekomenduojame meninius popierius skenuoti tris kartus.

Menin?s fotografijos popieriai be firmini? pavadinim? danai vadinami:

  • Canvas (drob?)
  • Fine art Paper (menin?s fotografijos popierius)
  • Baryta Paper (popierius turintis special? bario oksido sluoksn?, vadinam? Baryta)
  • RAG Cotton Rag (taip apib?dinamas medviln?s pluot? turintis popierius)
1 Skenavimas
2 Skenavimas
3 Skenavimas
Supvalintas rezultatas
+ + =
CIE L*a*b*   CIE L*a*b*   CIE L*a*b*   CIE L*a*b*
70.41  -36.76  65.15   71.41  -35.76  64.15   65.41  -32.76  67.15   69.81  -35.56  65.15

 

Algoritmas:

Rezultatai suskirstomi grup?mis pagal panaum?, maai besiskirian?ios reikm?s priskiriamos tai pa?iai grupei. Pirmoje grup?je iuo atveju yra labiausiai pana?s rezultatai, kuri? yra po 2, o antroje - likusieji. Panaumas nulemia tam tikros grup?s svor? (weight).

1. Grup? I 70.41 -36.76 65.15
 
*
Nari? sk. 2 2 2
 
=
1 Sandauga 140.82 -73.52 130.3
  71.41 -35.76 64.15
 
*
Nari? sk. 2 2 2
 
=
2 Sandauga 142.82 -71.52 128.3
2. Grup? II 65.41 -32.76 67.15
 
*
Nari? sk. 1 1 1
 
=
3 Sandauga 65.41 -32.76 67.15
3. Sandaug? suma 349.05 -177.8 325.75
 
:
Padaliname i nari? sk. 5 5 5
 
=
4. Vidurkis 69.81 -35.56 65.15